aktuality

Už čoskoro vo vysielaní | | PR oddelenie

140 rokov od narodenia biskupa Vojtaššáka - priamy prenos Rádia LUMEN

Už čoskoro vo vysielaní

14.novembra 2017 si pripomenieme Pamätný deň narodenia Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka. Tento rok si pripomenieme okrúhle výročie: 140 rokov jeho narodenia. Pri tejto vzácnej príležitosti Vás srdečne pozývame na slávenie ďakovnej svätej omše, ktorú v deň narodenia biskupa Vojtaššáka o 17.00 bude celebrovať J.E. Jozef kardinál Tomko, emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov. Spolu chceme ďakovať za veľký dar, ktorý Spišská diecéza dostala v biskupovi Jánovi Vojtaššákovi pripomínajúc si odkaz jeho života a hrdinského mučeníctva aj pre dobu, v ktorej žijeme a s dôverou prosiť za jeho blahorečenie. Svätej omši, ktorá bude v priamom prenose vysielaná na vlnách Rádia Lumen bude predchádzať modlitba posvätného ruženca.

Priamy prenos Rádia LUMEN:

16:30 Štúdio s Pavlom Jurčagom: Osobnosť biskupa Jána Vojtaššáka (Vedecká konferencia)
17:00 slávnostná sv.omša z Katedrály sv.Martina v Spišskej Kapitule, celebruje J.E. Jozef kardinál Tomko, emeritný prefekt kongregácie pre evanjelizáciu národov.

16:30 Štúdio s Pavlom Jurčagom: Osobnosť biskupa Jána Vojtaššáka (Vedecká konferencia)

17:00 slávnostná sv.omša z Katedrály sv.Martina v Spišskej Kapitule, celebruje J.E. Jozef kardinál Tomko, emeritný prefekt kongregácie pre evanjelizáciu národov.