aktuality

Z domova | | PR oddelenie

Biednym v srdci Slovenska sme pomohli vďaka vám

Z domova

redaktor Ivo Novák v sklade Domu sv. Alžbety v rozhovore s p. riaditeľkou Ľubicou Michalíkovou (foto Martin Šajgalík)

Pápež František vyzval veriacich na celom svete, aby sa k 1. svetovému dňu chudobných pripojili nielen slovom, ale aj skutkom. Výzvu sme prijali aj v Rádiu LUMEN a počas predĺženého víkendu sme vás pozvali priniesť k nám do Rádia LUMEN veci pre chudobných. Oblečenie, trvanlivé potraviny a finančné dary ste priniesli na adresu nášho rádia v pondelok predpoludním. Medzi prvých darcov v Banskej Bystrici patrili príslušníci mestskej polície. Poslucháči sa na sekretariáte stretávali s našou administratívnou pracovníčkou Ľudmilou Lichvárovou: "Prijali sme niekoľko vriec oblečenia pre dospelých, ale aj pre deti. Niektorí doniesli aj zošity pre deti, ba dokonca celkom nové veci."

V pondelok 20.11. podvečer sme naložili auto a ako prvé sme navštívili Dom sv. Alžbety v Banskej Bystrici. Ide o krízové centrum pre matky s deťmi v núdzi, ktoré sa stretli s násilím rôzneho druhu. "Ďakujeme všetkým darcom, ktorí na nás myslia. V týchto dňoch ešte postradáme hygienické potreby pre ženy, ale aj pre celé zariadenie," rozhovorila sa riaditeľka Domu Ľubica Michalíková.

Druhá, väčšia časť ošatenia skončila v Dome pre núdznych banskobystrickej diecéznej charity. "Veľká vďaka poslucháčom Rádia LUMEN za ich štedrosť pre núdznych. V našom prípade sú to ľudia bez domova, ktorí majú obrovské množstvo problémov, takže vašu pomoc určite využijeme," poďakoval otec Radoslav Bujdoš, riaditeľ Diecéznej charity v Banskej Bystrici.

V oboch zariadeniach sme nechali aj finančnú pomoc od vás vo výške 100 eur zhodne pre každé zariadenie. Za vašu štedrosť vám zo srdca ďakujeme!