aktuality

Zo zahraničia | | Ján Sabol

Ďalekohľad: Americká mládež a falošné správy

Zo zahraničia

Ilustračná fotografia

Aké dôležité  je pre mladého človeka, aby bol informovaný o svetových udalostiach? Veľmi! Podľa prieskumu jeden z dvoch mladých tvrdí, že pozorne sleduje novinky v oblastiach, ktoré ho zaujímajú. A aké dôležité miesto v informovaní dospievajúcich má rodina? Popredné, vzhľadom na to, že až 63% uviedlo, že počúvajú a dôverujú rozhovoru dospelých doma. Mladí takto neustále získavajú aktuálne správy. To sú výsledky nedávneho prieskumu organizácie Common Sense Media, ktorá študovala informačné potreby amerických detí analýzou ich úrovne vnímania, používania a výberu správ a médií. Prieskum sa uskutočnil prostredníctvom dotazníkov v januári tohto roku na vzorke 853 amerických teenagerov vo veku od 10 do 18 rokov.

Jeho výsledky vyvracajú mýtus, že deti sú vo svojich izbách zhypnotizované konzolou, plné nezáujmu o svoje okolie a mimo dosahu svetových udalostí. Samozrejme, ojedinele by sme mohli zaznamenať, že si dieťa naladí spravodajské vysielanie alebo  kúpi noviny - vo všeobecnosti to však deti určite nerobia. Napriek tomu výsledky prieskumu sú povzbudivé, poukazujú na túžbu mladých ľudí preskúmať svet a vnímať ho. Dokazujú, že mladí ľudia chcú byť informovaní. Približne 50% opýtaných uviedlo, že neustále sleduje správy, ktoré ich zaujímajú a viac ako dve tretiny tvrdia, že ich uspokojuje, keď sú informovaní o tom, čo sa deje vo svete.

Na deti nepríjemne pôsobí, ak musia čeliť istým druhom správ. Niektoré témy, súvisiace napríklad s vojnou, násilím a zločinom, môžu citlivejším jedincom spôsobiť až úzkosť a depresiu. Záplava negatívnych správ mladých destabilizuje.

Deti sú však často aj zavádzané falošnými správami. Len menej ako polovica respondentov tvrdila, že nie je schopná rozlíšiť medzi pravdivými a falošnými správami. Veľmi ich trápi otázka odhalenia takzvaných "falošných správ". Keďže nemajú také skúsenosti a analytické kritické myslenie ako dospelí, je pre nich veľmi ťažké rozpoznať, ktorý príbeh je podvodom a ktorý nie. Tým riskujú, že aj ony samy, najmä na sociálnych sieťach, prispejú k šíreniu falošných správ.

Pri rozlišovaní spoľahlivosti správ síce deti dôverujú svojim rodinám, ale pred nimi uprednostňujú sociálne siete. 66% z nich tvrdí, že veria informáciám, ktoré počujú od dospelých, ale keď chcú byť aktuálne informovaní, prednostne používajú sociálne médiá.

Mladí ľudia pociťujú v celkovej informačnej oblasti rasovú zaujatosť. 50% z nich verí, že pokiaľ ide o kriminalitu, násilie, drogy alebo iné podobné záležitosti, správy takmer vždy poukazujú na ľudí tmavej pleti, afroameričanov a hispáncov.

Ďalším problémom, ktorý deti trápi je, že sa v záplave správ cítia zanedbávané a nezastúpené. Takmer tri štvrtiny respondentov uviedli, že médiá o nich hovoria zriedka. Mladí sa domnievajú, že by si médiá mali vyhradiť viac priestoru na informácie “o” a “pre” nich.

Zdroj: Familyandmedia.eu