aktuality

Z domova | | PR oddelenie

Do večnosti odišiel kňaz, ktorý podporoval Rádio LUMEN

Z domova

Kňaz Daniel Bédi pôsobil vo farnosti Banská Bystrica - Podlavice. Zahynul pri dopravnej nehode na horskom priechode Donovaly. Jeho cesta ku kňazstvu nebola jednoduchá. V roku 1981 odišlo z kňazského seminára v Bratislave 11 kňazov. Medzi nimi aj otec Daniel, ktorý tiež držal protestnú hladovku. Problémom boli vtedajšie pomery v kňazskom seminári, ktoré nahrávali skôr propagande komunistickej moci, ako úprimnej duchovnej príprave na kňazstvo. Povolanie v ňom dozrievalo vo viacerých robotníckych profesiách. Bol účastníkom sviečkovej manifestácie v Bratislave v marci 1988. Kňazom sa stal v roku 1999 a veriaci ho poznali aj ako človeka stojaceho pri zrode diecézneho centra pre mládež banskobystrickej diecézy. Pôsobil vo farnosti Uľanka a od roku 2009 až do roku 2018 v Banskej Bystrici - Podlaviciach.

Aktívny člen Spoločenstva Fatima sa zaujímal aj o fungovanie nášho rádia. Záležalo mu, aby poslucháči mohli nájsť vo vysielaní katolíckeho rádia priame prienosy z pútnických miest. "Vďaka finančnej podpore od Spoločenstva Fatima cez osobu Daniela Bédiho sme mohli v rokoch 2005-2015 realizovať priame prenosy zo Šaštína, Starých Hôr, Rožňavy a Smižian," spomína technický riaditeľ Rádia LUMEN Ján Kraus. Programový riaditeľ Martin Šajgalík tiež vnímal živý záujem otca Daniela Bédiho o rádio a jeho vysielanie ešte aj na jeseň 2017: "Pán farár z Banskej Bystrice Podlavíc často reagoval na obsah nášho vysielania. Zapájal sa svojím názorom do ranných tém, alebo sa neváhal ozvať keď mal pocit, že vo vysielaní niečo chýba."

 

Narodený: 13. 9. 1958 v Nitre
Ordinovaný: 19. 6. 1999 v Martine
1987 - 2018 člen SI Spoločenstvo Fatima
1999 – kaplán Uľanka
1999 – 2001 riaditeľ Sekcie pre mládež RKC Biskupstvo Banská Bystrica a riaditeľ Centra voľného času Maják
1999 – 2009 farský administrátor Uľanka
2009 – 2018 farár Banská Bystrica – Podlavice

Vo farnosti Banská Bystrica – Podlavice sa so spolubratom Danielom rozlúčili v piatok 12. januára 2018. Zádušnú svätú omšu za zosnulého slávil banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec v sobotu 13. januára 2018 o vo Farskom kostole Všetkých svätých vo Veľkom Záluží. Po svätej omši uložili jeho ostatky na miestnom cintoríne.

Mgr. Daniel Bédi, SF:
Narodený: 13. 9. 1958 v Nitre. Ordinovaný: 19. 6. 1999 v Martine. 1987 - 2018 člen SI Spoločenstvo Fatima, 1999 kaplán Uľanka, 1999 – 2001 riaditeľ Sekcie pre mládež RKC Biskupstvo Banská Bystrica a riaditeľ Centra voľného času Maják, 1999 – 2009 farský administrátor Uľanka, 2009 – 2018 farár Banská Bystrica–Podlavice.