aktuality

Z domova | | PR oddelenie

Naše Lumenrodiny sa čoskoro stretnú na Škutovkách

Z domova

Stretnutie v roku 2016

Rodiny sa prihlasovali do projektu prostredníctvom prihlášky v priebehu mesiacov december 2016 a január 2017. V dvanástom ročníku rozoberáme témy: Vzťahy OTEC - SYN, MATKA - DCÉRA, ktorými sa budú zaoberať uznávaní odborníci. Krátke rozhovory nielen o týchto témach zaznievajú v rodinnej rubrike v našom vysielaní vždy v piatok krátko po 14:00. Prihláseným rodinám boli pridelené v priebehu februára až mája tri zaujímavé úlohy, ktoré vypracovávali postupne.

Projekt chce byť príležitosťou vyzdvihnúť základnú bunku spoločnosti – rodinu. Chce prezentovať svedectvá životov rodín, ktoré sa snažia žiť kvalitným kresťanským i ľudským životom. Cieľom projektu je zároveň v rámci masovokomunikačných prostriedkov pomôcť šíreniu myšlienky zdravého rodinného života.

Súčasťou stretnutia je duchovná formácia s profesionálnymi lektormi

Program celoslovenského stretnutie rodín 23. – 25. júna 2017

23. júna  – piatok

- 16:00 hod. -  príchod; malé občerstvenie, ubytovanie rodín...

- 17:30 hod. –  svätá omša - celebruje o. Juraj Spuchľák

- 18:30 hod. –  večera

- 19:15 hod. -  zoznamovačka – krátke predstavenie rodín

- 19:45 hod. -  odborná prednáška o.Pavol Hudák: Rodina - miesto pre život, lásku, pravdu a krásu z pohľadu dospievajúcich

(pre deti je program zabezpečený zvlášť)


24. júna – sobota

- 7:30 hod. - svätá omša

- 8:15  hod. - raňajky

- 9:15  hod. – odborná prednáška Martina Šipošová: Výchova detí v puberte

- 10:00 hod. - prestávka   

- 10:25 hod. - diskusia k prednášanej téme


Program pre deti v čase prednášok:

- 9:10 – 10:00 hod. - Divadelné predstavenie Gašparko a radca z                                       pekla

- 10:00 – 11:30hod. a od 14:00 - 16:15hod. - program pre deti


- 11:30 hod. - spoločný obed

- 12:40 hod. - Prechádzka do prírody (každý vo svojej réžii)

- 14:00 hod. - Slovo europoslankyne MUDr. Anny Záborskej

- 15:00 hod. - Hodina Božieho Milosrdenstva

- 15:30 hod. - odborná prednáška Monika Jucková: Vzťahy matka a dcéra

- 16:15 hod. - oddych

- 16:30 hod. - diskusia k prednášanej téme

- 18:00 hod. - večera pri ohni, neformálna diskusia rodín

- 19:00 hod. - odborná prednáška Jozef Predáč z LPP: Vzťahy,Hodnota intimity pre identitu človeka


25. júna – nedeľa

- 8:00  hod. - spoločná ranná modlitba, raňajky

- 9:00  hod. – neformálna diskusia rodín, vzájomné zdieľanie

- 10:00 hod. - svätá omša – farský kostol sv. Jána Krstiteľa, Lipt. Osada

- 12:15 hod. - spoločný obed

- 14:15 hod. - ukončenie stretnutia - spoločné modlitby, požehnanie                        na cestu domov

Rodina Lazorovcov z Markušoviec tiež patrí medzi Lumenrodiny

Prednášok sa môže zúčastniť aj široká verejnosť. Navyše o vzťahu otca so svojimi deťmi a ich výchove bude v neformálnych rozhovoroch rozprávať aj Peter Lazor z Markušoviec – dlhoročný člen nášho projektu Rádio Lumen spája Lumenrodiny a tento rok aj náš nominant na titul Otec roka 2017.  Výsledky hlasovania budú známe v pondelok 19.6.