aktuality

Novinka | | PR oddelenie

Počúvajte Rádio LUMEN v digitálnej kvalite!

Novinka

Dnešná doba patrí digitalizácii. A naše rádio je dokonca jedno z prvých na Slovensku, ktoré spustilo skúšobné digitálne terestriálne vysielanie. Čo tomuto kroku predchádzalo a čo sa skrýva za slovom skúšobné?

Tak ako prešla pred pár rokmi televízia z analógového vysielania na digitálne, taký istý osud čaká aj rádiá. Iste ľudí aj samotných vysielateľov takéto zmeny do určitej miery otravujú, ale má to reálny význam. Keď sa pozrieme takých 25 rokov dozadu koľko rádií a TV  vysielalo na Slovensku a v akej kvalite a koľko ich vysiela dnes tak zrazu zisťujeme, že počet rádií sa nám niekoľko násobne zvýšil, ale v niektorých lokalitách ako keby hrali jedno cez druhé. Z čoho vyplýva, že frekvenčné spektrum pre FM rádia je preplnené. A tento problém by malo riešiť digitálne rádiové vysielanie. Čiže laicky povedané, keď si naladíme Rádio Lumen bude tam Lumen a nemala by nám do toho zasahovať iná stanica. Skúšobné vysielanie znamená overovanie, testovanie, dolaďovanie technických parametrov pred spustením finálnej prevádzky digitálneho vysielania a z týchto skúseností sa bude vychádzať pri spúšťaní ďalších vysielačov.

Ak ste našimi poslucháčmi v Bratislave, Košiciach, Žiline, Banskej Bystrici a v okolí týchto miest, tak teraz počúvate Rádio Lumen tak, že si naladíte príslušnú FM frekvenciu na svojom rádiu. Odteraz však ponúkame novú možnosť ako počúvať naše rádio. Čo spraviť, aby ste využili tento digitálny spôsob?

V prvom rade si musíte zadovážiť rádioprijímač, ktorý umožňuje prijímať vysielanie v pásme DAB+. Odporúčame hybridný model, ktorý umožňuje prijímať rádiá v pásme DAB+ aj v pásme FM nakoľko proces prechodu na digitálne vysielanie môže trvať 5 a viac rokov a zo začiatku nie všade bude digitálny signál, tak sa môžete kedykoľvek prepnúť na FM a nebudete potrebovať ďalší prijímač. Dnes môžete počúvať Rádio LUMEN v digitálnej kvalite vo vyznačených lokalitách na mapke (oranžovou farbou). Digitálne rádiá, ktoré prijímajú v pásme DAB+ nájdete vo vybraných elektropredajniach a na internete. Dôkladne si však overte, či vo vašej lokalite skutočne existuje pokrytie v pásme DAB+.