aktuality

Zo zahraničia | | Dana Miháliková

Pravoslávni kresťania pokladajú za spriaznených veriacich katolíkov

Zo zahraničia

Ilustračná fotografia

Americká spoločnosť prieskumu verejnej mienky Pew Research Center v roku 2015 uskutočnila prvý globálny prieskum venovaný pravosláviu. Nedávno zverejnené výsledky prinášajú niekoľko zaujímavých skutočností.

Za posledné storočie sa počet pravoslávnych kresťanov dvojnásobne zvýšil a dnes sa k pravosláviu hlási takmer 260 miliónov veriacich. Geografickým centrom pravoslávia naďalej zostáva stredná a východná Európa. Každý štvrtý pravoslávny veriaci žije v Rusku.

Napriek vysokému číslu pravoslávni predstavujú len 12 percent z celkového počtu kresťanov. Nárast veriacich sa spája s rozpadom Sovietskeho zväzu. Výsledky prieskumu uvádzajú, že pokým v roku 1970 žilo v Rusku 39 miliónov pravoslávnych, od 90-tych rokov ich počet postupne narástol na 100 miliónov.

Násilné propagovanie ateizmu počas bývalého režimu však rezonuje dodnes. V dôsledku dlhodobých represií je v postsovietskych krajinách najnižší počet praktizujúcich veriacich. Iba 6 percent pravoslávnych Rusov priznáva, že navštevuje chrám aspoň raz týždenne. Prieskum hovorí, že nábožensky najaktívnejšími sú veriaci v Etiópii, ktorá je druhou krajinou s najvyšším počtom pravoslávnych kresťanov. Svoje náboženstvo pokladajú za dôležitú súčasť každodenného života.

Prieskum hovorí, že pravoslávni kresťania pokladajú za spriaznených veriacich katolíkov. Obe skupiny veriacich vnímajú vieru skrze zbližujúce momenty, no zároveň nepodporujú myšlienku opätovného zjednotenia cirkví.

Väčšina pravoslávnych kresťanov zo strednej a východnej Európy vyjadruje presvedčenie, že pápež František zohráva významnú rolu v zlepšovaní vzťahov medzi katolíkmi a pravoslávnymi.

Vo všetkých krajinách s väčšinovým pravoslávnym vierovyznaním veriaci za najväčšiu pravoslávnu autoritu pokladajú moskovského patriarchu, ktorým je v súčasnosti patriarcha Kirill I..

Perličkou je, že konštantinopolský patriarcha Bartolomej I. bol za aktivity v oblasti ochrany životného prostredia nazvaný „zeleným patriarchom“. Pravoslávni veriaci zdieľajú jeho presvedčenie, že prírodu treba zachovať pre nasledujúce generácie aj za cenu zníženia ekonomického rastu.