TopTip

Zo zahraničia: Vatikánsky týždenník: Novinka o štúdiu kanonického práva

Vatikánsky týždenník: Novinka o štúdiu kanonického práva

Na fotografii je nový veľmajster zvrchovaného maltézskeho rádu

Zvrchovaný maltézsky rád si zvolil svojho nového veľmajstra, ktorý následne v rímskom Kostole Santa Mária del Priorato zložil prísahu pred špeciálnym pápežským delegátom pri Maltézskom ráde, arcibiskupom Angelom Becciu, ako aj pred členmi Veľkej štátnej rady Rádu. Novozvoleným, v histórii Rádu už 80. veľmajstrom je 73-ročný taliansky rehoľník Fra' Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto. O výsledkoch voľby bol listom informovaný rímsky biskup a následne bola oznámená aj všetkým veľpriorátom, podpriorátom a národným asociáciám Maltézskeho rádu, spolu so všetkými 107 štátmi, s ktorými Maltézsky rád udržiava diplomatické styky. Nový veľmajster bude zodpovedať za pokračovanie reformy ústavy Maltézskeho rádu, ktorá sa začala v roku 2017, aby zodpovedala vývoju Maltézskeho rádu za uplynulé desaťročia.

Veľmajster svoju funkciu vykonáva doživotne. Napriek tomu predchádzajúca hlava Rádu, veľmajster Matthew Festing, odstúpil z úradu pred rokom, a to na výslovnú žiadosť pápeža Františka. Počas svojho mandátu sa usiloval o posilnenie duchovného rozmeru Rádu, zaviedol programy pre formáciu novicov a rádových členov. Jeho činnosť však v dôsledku vnútorných pnutí v Ráde vyústila do napätia, a to aj v súvislosti s kontroverziami týkajúcimi sa financovania Rádu, ako o tom informoval Vatikánsky rozhlas.

Nový veľmajster sa v týchto dňoch účastní jubilejnej 60. medzinárodnej púte Rádu do Lúrd, ktorá sa skončí 8. mája a predstavuje jeden z vrcholných momentov duchovného života Rádu. Na púti sa zúčastňuje každý rok približne 7 000 členov a dobrovoľníkov pochádzajúcich z celého sveta.

Nová inštrukcia o štúdiu kánonického práva

Okrem oznámenia voľby nového vedenia Maltézskeho rádu prichádza v týchto dňoch z Vatikánu aj správa o novej inštrukcii zameranej na štúdium kanonického, teda cirkevného práva vo svetle reformy procesu manželskej nulity. Vydala ju Kongregácia pre katolícku výchovu, ktorá je jedným z hlavných úradov Rímskej kúrie. Táto inštrukcia je plodom rozsiahlych konzultácií na danú tému, ktoré sa viedli s Najvyšším tribunálom Apoštolskej signatúry. Jej cieľom je reagovať na nové nároky, ktoré boli predstavené v dvoch dokumentoch typu motu proprio pápeža Františka venovaným práve otázkam manželskej nulity, menovite Mitis Iudex Dominus Iesus a Mitis et misericors Iesus, ktoré boli oba vydané v auguste 2015.

Inštrukcia prináša prehľad inštitúcií vyučujúcich kanonické právo, pristavuje sa pri niektorých kritických momentoch a zdôrazňuje význam kvalitnej akademickej výučby v tejto oblasti. V druhej časti na základe noriem stanovených v už spomenutých pápežských dokumentoch systematicky predstavuje nové funkcie zavádzané reformou procesného práva. Tretia časť sa týka formačných a študijných plánov na rôznych úrovniach kompetencie. Posledná časť novej inštrukcie prináša normy adresované veľkým kancelárom, akademickým inštitúciám kanonického práva a katolíckym teologickým fakultám i univerzitám celého sveta. Inštrukcia je venovaná taktiež trom rôznym úrovniam kvalifikácie pre tých, ktorí majú sprevádzať manželov ocitnuvších sa v ťažkej životnej situácii. Prvou úrovňou je permanentná formácia klerikov v tejto oblasti. Druhou je príprava personálu pastoračných centier pre rodinu a napokon tretia sa týka cirkevných súdov, pri ktorých pôsobí celý rad spolupracovníkov pripravovaných a špecializovaných na uvedenú pastoračnú oblasť.

 

Podobné články

Aktuálny program

  Na tento deň zatiaľ nie je vytvorený programový plán.
  Na tento deň zatiaľ nie je vytvorený programový plán.

počasie

Počasie podľa
P. Jurčoviča

Vaše úmysly 28.05.2018

 • Milí poslucháči, svoje úmysly modlitieb nám posielajte emailom na umysel@lumen.sk
 • Evanjelizačný úmysel apoštolátu modlitby na máj: Aby veriaci laici uskutočňovali svoje osobitné poslanie tak, že budú tvorivo odpovedať na výzvy súčasného sveta.
 • Úmysel KBS na máj: Nech sa v našom živote, aj v živote farnosti i celej spoločnosti, prejaví naša mariánska zbožnosť.
 • Za mňa a moju sestru Magdalénu, aby sme spravili skúšky na autoškolu. Renáta
 • Za uzdravenie môjho manželstva a obnovu našej krásnej rodiny. Nech si odpustíme hriechy a nájdeme vieru, nádej a lásku. Veronika
 • Za uzdravenie, oslobodenie od závislosti alkoholu, hier a Božiu pomoc a ochranu pre priateľa Marcela. Zuzka
 • Za nášho syna Adamka, ktorý už dlho bojuje s chorobou. Lucia
 • ZA ZDRAVIE, BOŽIU POMOC A SILU VIERY PRE RODIČOV VLADIMÍRA A MÁRIU. JANA
Podporte vaše rádio LUMEN klub

Pre zlepšenie kvality našich stránok používame cookies. Tým, že pokračujete v prehliadaní stránok bez zmeny nastavenia vášho prehliadača súhlasíte s ich používaním. Viacej o používaní súborov cookies.