aktuality

Už čoskoro vo vysielaní | | PR oddelenie

Zasvätenie Rožňavskej diecézy v priamom prenose Rádia LUMEN

Už čoskoro vo vysielaní

Na zasvätenie sa Rožňavskej diecézy Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie sa v Rožňavskej diecézy pripravovali stretnutiami počas fatimských sobôt už od februára 2017. Diecéza sa zároveň riadila pri modlitbe brožúrou, ktorá oslovila aj iných veriacich mimo Rožňavskej diecézy.

Veriaci sa v rámci prípravy v tomto fatimskom roku stretli na viacerých púťach, stretnutiach na území diecézy, ale aj v zahraničí. Sobota 14.10. bude vyvrcholením týchto snáh a slávnostným dňom zasvätenia diecézy. Na udalosť sa chystajú veriaci z rôznych kútov diecézy a svojim poslucháčom ponúkne priamy prenos aj Rádio LUMEN.

Rožňavský diecézny biskup Stanislav Stolárik pozýva poslucháčov nášho rádia aj priamo do Rožňavy: "Všetci poslucháči ste pozvaní, aj keď je Rožňava nie je tak veľká, alebo je pre vás vzdialená, môžeme vytvoriť spoločenstvo modlitby. Veľmi sa teším, že ponuku na účasť prijali takmer všetci primátori a primátorky, starostovia z našej diecézy, lebo je to aj spoločenská udalosť. A keďže na Rádiu LUMEN boli často opakované slová - Fatima ešte nepovedala posledné slovo - kde bol citovaný emeritný pápež Benedikt XVI., mnohí sa pýtajú, čo ešte má povedať Panna Mária? Ale v tom istom príhovore to pápež Benedikt XVI. povedal: stále sa modliť za obrátenie hriešnikov ruženec a konať pokánie. Toto zostáva stále aktuálne a k tomu pozývam aj poslucháčov Rádia LUMEN."

Priamy prenos z Rožňavy vysielame v sobotu 14.10 od 10:40.