registrácia

V prípade že používate čítacie zariadenie bez myši, prosím vypľňte nasledujúcu položku:

Prihlásenie

Rádio lumen spája Lumenrodiny - 12. ročník

Rádio LUMEN pozýva do 12. ročníka projektu

Rádio LUMEN spája Lumenrodiny!

 

Stručná charakteristika:

Rádio LUMEN otvoril ďalší ročník projektu Rádio LUMEN spája LUMENRODINY. Dvanásty ročník projektu sme vyhlásili v piatok pred prvou adventnou nedeľou v rubrike Rádiorelax. Rodiny sa prihlasovali do projektu prostredníctvom prihlášky v priebehu mesiacov december 2016 a január 2017. V dvanástom ročníku rozoberáme témy: Vzťahy OTEC - SYN, MATKA - DCÉRA, ktorými sa zaoberali uznávaní odborníci. Témy odzneli v krátkych 5 minútových blokoch v piatkovej rubrike Byť šťastnou rodinou dnes po 14:00 hod. Prihlásené rodiny budeme predstavovať v rubrike "Byť šťastnou rodinou dnes" od februára do júna. Prihláseným rodinám boli pridelené v priebehu februára až mája tri zaujímavé úlohy, ktoré vypracovávali postupne. 1.úlohu sme zverejnili v piatok 3.februára, 2017 v relácii Rádiorelax po 13.30h. Vypracovanú úlohu bolo potrebné odoslať do 26.februára, 2017 emailom alebo poštou. Vyhodnotenie 1.úlohy odznelo v relácii Rádiorelax v piatok 10. a 17. marca. 2.úlohu sme vyhlásili v piatok 3. marca, 2017 v relácii Rádiorelax po 13.30h, jej vypracovanie bolo potrebné zaslať do 24.marca, 2017. Hodnotenie 2. úlohy bolo odvysielané 7. apríla a 21.apríla v relácii Rádiorelax po 13.30h. 3.úlohu sme vyhlásili 28.apríla v relácii Rádiorelax po 13:30, vypracovanie bolo potrebné posielať do 31.mája, 2017. Jej vyhodnotenie bude odvysielané v relácii Rádiorelax v piatok 16. a 23. júna, 2017. V prípade záujmu sa mohli poslucháči Rádia LUMEN hlásiť, aby pretkali projekt svojou modlitbou prostredníctvom Živých ruží. Vyvrcholením projektu bolo osobné stretnutie prihlásených rodín a animátorov projektu počas víkendu, ktoré sa konalo v termíne od 23. - 25. júna 2017 na Škutovkách. Pre veľký záujem organizujeme identické stretnutie aj 10. - 12. novembra v Tatranskej Lomnici.

Ciele:

Projekt chce byť príležitosťou vyzdvihnúť základnú bunku spoločnosti – rodinu. Chce prezentovať svedectvá životov rodín, ktoré sa snažia žiť kvalitným kresťanským i ľudským životom. Cieľom projektu je zároveň v rámci masovokomunikačných prostriedkov pomôcť šíreniu myšlienky zdravého rodinného života.

Špecifikom 12. ročníka Projektu je zameranie sa na vzťahy medzi otcom a synom, matkou a dcérou.

 

Priebeh 12. ročníka:

Začiatok:

–  25. november 2016 (piatok pred 1. adventnou nedeľou) – Rubrika „Rádiorelax“spustenie projektu – odvysielanie rozhlasovej pozvánky od rodín projektu, prečo sa zapojiť do projektu

Priebeh:

december 2016 – január 2017 – prihlasovanie rodín do aktuálneho ročníka  projektu

–  január – jún 2017 –  príprava, odvysielanie a hodnotenie úloh pre rodiny.

–  január – jún 2017 –  odvysielanie jednotlivých okruhov na tému Vzťah medzi otcom a synom, matkou a dcérou v rubrike Byť šťastnou rodinou dnes v piatky po 14tej hodine až do stretnutia Lumenrodín v Škutovkách, prvý príspevok bol odvysielaný 20.januára, 2017.

–  február – jún 2017 –  predstavovanie prihlásených rodín v relácii „Byť šťastnou rodinou dnes“

apríl 2017 –  oslovenie prednášateľov na celoslovenské stretnutie rodín, jeho organizačná príprava, príprava programu pre dospelých i deti, ....

23. – 25. jún 2017 – trojdňové víkendové celoslovenské stretnutie rodín za účasti MUDr. Anny Záborskej, ktorá prevzala záštitu aj nad 12. ročníkom projektu, za účasti animátorov projektu a zástupcov Rádia LUMEN,  súčasťou ktorého bolo stretnutie na svätej omši,  odborné prednášky pre rodičov a priestor pre dialóg k téme, vzájomné zdieľanie a diskusia,   adekvátny animátorsky program  primeraný vekovej kategórii za účasti mladých dobrovoľníkov z prihlásených Lumenrodín.

Záver:

10. - 12. november 2017 – víkendové  stretnutie rodín  za účasti animátorov projektu a zástupcov Rádia LUMEN,  súčasťou ktorého bude stretnutie na svätej omši,  odborné prednášky pre rodičov a priestor pre dialóg k téme, vzájomné zdieľanie a diskusia, adekvátny animátorsky program  primeraný vekovej kategórii detí za účasti mladých dobrovoľníkov z prihlásených Lumenrodín, program bude identický ako pri víkendovom pobyte na Škutovkách.

 

Animátori:

ThLic. Marek Iskra, kňaz pre pastoráciu rodín

 

Ing. Jana Brázdilová, pedagóg

 

Rafael Ambros,  diakon

 

Rozália Ambrosová


o. Juraj Spuchľák

 

o.  Pavol Jurčaga

Foto: M. Kuková, D. Kupec


Spôsob prihlasovania:

- vyplnením dotazníka nižšie:

-  1. prvá prihlásená rodina získala víkendový pobyt na chate v obci Zuberec. Výherca bol s výhrou oboznámený v piatok 24.02.2017 v relácii Byť šťastnou rodinou dnes. Blahoželáme a prajeme pekný pobyt.

Dotazník 12. ročníka projektu Rádio LUMEN spája lumenrodiny  (na stiahnutie):

 

Dotazníky zasielajte najneskôr do 15.02.2017:

- e-mailom na lumenrodiny@lumen.sk

- poštou na adresu: Rádio LUMEN, s. r. o., Kapitulská 2, 974 01  Banská Bystrica, heslo: LUMENRODINY.


Plagát

1. úloha

2.úloha

3.úloha

Program - 10.-12.novembra, Tatranská Lomnica


Živé ruže - 12. ročník projektu môžete podporiť aj modlitbou.

Nahlasujte sa nám prosím:

- e-mailom na lumenrodiny@lumen.sk

- v pracovných dňoch od 7.30 do 15.30 na čísle 048/471 08 31.

Vaše úmysly 20.10.2017

  • Milí poslucháči, svoje úmysly modlitieb nám posielajte emailom na umysel@lumen.sk
  • Modlí sa otec Ján Krupa.
  • Za vyslobodenie spod vplyvu spiritualistky a obrátenie syna, brata a kamaráta. Ildiko
  • Za zdravie a Božiu pomoc pre moje dcéry Beátku a Julku, aby si našli vhodnú prácu a dobrých partnerov. Mama