Počúvanosť

Rádio LUMEN sa od komerčných rozhlasových staníc odlišuje tým, že jeho formát nie je nasadený výhradne podľa hudobných preferencií segmentu. Jeho prioritným cieľom nie je zisk, ale služba veriacim. Vo svojom vysielaní necháva miesto aj pre viaceré poslucháčsky menej atraktívne - menšinové žánre či už z oblasti slova alebo hudby. Manažment rádia využíva vo svojej vysielacej štruktúre fakt, že poslucháči Rádia LUMEN počúvajú túto stanicu takmer počas celého dňa a prelaďujú len zriedka. Rádio je ich životný spoločník.

Počúvanosť Rádia LUMEN od novembra 2010 až február 2011 dosiahla 320 tisíc s počúvaním nášho rádia "minulý týždeň" (na otázku, či počúvali "včera" uviedlo 148 tisíc poslucháčov). Prieskum bol realizovaný na vzorke 4116 respondentov vo veku 14-79 rokov.  Tu potrebujeme upozorniť, že cieľové skupiny veku našich poslucháčov sa nachádzajú vo vekových kategóriách aj mimo agentúrou stanovených hraníc. Aj pre náš duchovný charakter.