Občan 25.09.2018

Alternatívna doprava na Slovensku: sme odkázaní iba na autá, alebo môže poslúžiť aj verejná doprava či bicykel? Hostia: Rastislav Cenký z Inštitútu pre dopravu a hospodárstvo a Daša Barteková z Cyklokoalície -