Svetlo nádeje 14.10.2018

Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči oslavuje 70 rokov. - Rosík, Ondrej