Nová blahoslavená pre našu dobu 01.11.2018

reportážna mozaika z kanonizácie Matky Alfonzy Márie Eppingerovej - Eliášová Andrea