Od ucha k duchu 10.11.2018

Odkaz biskupa Jozefa Hloucha pre súčasnosť - Jurčaga, Pavol o.