Hlas prenasledovanej cirkvi; 25.12.2018

Rozhovor s pátrom Martinom Bartom, ekleziálnym asistentom v centrále  pápežskej nadácie ACN  Pomoc trpiacej cirkvi -