Od ucha k duchu 19.01.2019

Kolednícka akcia Dobrá novina - Jurčaga Pavol