Svetlo nádeje 10.02.2019

Človek na periférii spoločnosti: dieťa v ohrození (reportáž z konferencie) - Čigášová Mária