Lupa 20.03.2019

Rímskokatolícka farnosť Topoľčany - Čelková, Andrea