Lupa 17.04.2019

Rímskokatolícka farnosť Oslany - Čelková, Andrea