História a my 25.07.2019

Sviečková manifestácia - počiatok zmeny režimu v Československu - Čelková, Andrea