Občan 30.07.2019

Slovenská katolícka charita chce podporiť vznik a rozvoj farských charít. Praktické odporúčania ako založiť farskú charitu. - Novák Ivo