Emauzy - mimoriadny prenos 27.07.2019

VIII. Celoslovenské stretnutie ctiteľov karmelitánskeho škapuliara na Starých Horách -