História a my 12.09.2019

100 rokov od založenia Československého Červeného kríža. - Čigášová Mária