História a my 26.09.2019

Osobnosti, ktoré zohrali kľúčovú úlohu v závere 80. rokov minulého storočia - Čelková, Andrea