Občan 01.10.2019

Medzigeneračná solidarita a ochrana ľudskej dôstojnosti. Nový projekt Fóra života na rýchlejšiu a adresnú pomoc človeku v ťažkej životnej situácii. Hosť: Marcela Dobešová, Fórum života - Kavecká Júlia