Študentské šapitó 07.10.2019

Cestovanie a etický kódex cestovného ruchu. Hostia z Katedry cestovného ruchu pri UMB v Banskej Bystrici. - Rosík Ondrej