Fujarôčka moja 11.12.2019

Krekáčsky kroj očami Anny Čepákovej, charakteristika, vzory, prekresľovanie a vyšívanie. - Trubínyová, Mária