Od ucha k duchu 14.12.2019

Jubilejný 25. ročník koledníckej akcie Dobrá Novina s témou: Buďme požehnaní(m) - Jurčaga Pavol