Duchovný obzor 14.01.2020

Rok Božieho slova. Hostia: Mons. Anton Tyrol generálny vikár Spišskej diecézy a Anton Ziolkovský, riaditeľ Katolíckeho Biblického diela - Jurčaga Pavol