Svetlo nádeje 12.04.2020

Dobrovoľnícka skupina Vŕba pomáha onkologickým pacientom. - Rosík Ondrej