Rozhovor týždňa 29.04.2020

Rozhovor o cintoríne sv. Rozálie v Košiciach, kde prebiehajú modlitby za mesto i krajinu. - Ďurčo, Martin,Fabian, Jaroslav