Lupa 12.08.2020

Rímskokatolícka farnosť sv. Anny Trstené pri Hornáde - Ďurčo Martin,Fabian Jaroslav