Karmel 06.09.2020

900-ročné jubileum založenia premonštrátskeho rádu - Fabian Jaroslav,Ďurčo Martin