Občan 27.10.2020

Ako chrániť detí na internete pred sexuálnymi predátormi, či iným zneužívaním. Deti sa na internete aj samé dopúšťajú trestných činov. Hostia: Vladimíra Hladíková -katedra mediálnej výchovy UCM a Jozef Halcín - riaditeľ Odboru prevencie kriminality MV S -