Karmel 15.11.2020

Nemáme v tom hokej. Diskusia o vzťahu Cirkev a štát. Konkrétne Cirkev a ekonomika. Hostia: Marcela Dobešová, predsedníčka Fóra života a Ján Hrkút z Katedry Filozofie na KU v Ružomberku - Jurčaga Pavol