Emauzy - sv. omša 18:00 18.12.2020

12. Predvianočná duchovná obnova -