Špeciálna relácia - Duchovná obnova 19.12.2020

12. predvianočná rozhlasová duchovná obnova s otcom biskupom Mons. Jánom Kubošom -