Svetlo nádeje 20.12.2020

Venujú sa deťom z detských domovov, rodinám v núdzi aj mladým dospelým, ktorí odchádzajú z centier pre rodinu a deti. Hostia z OZ Úsmev ako dar. - Ondrejková Jana