Lupa 10.02.2021

Premonštrátske gymnázium - Košice - Fabian Jaroslav,Ďurčo Martin