Špeciálna relácia - modlitebné pásmo SKCH k sv. Bakhite 08.02.2021

sv. Bakhita - patrónka obetí obchodovania s ľuďmi a obetí otroctva -