Rozhovor týždňa 17.02.2021

páter Václav Hypius, provinciál redemptoristov na Slovensku predstavuje svoju cestu za kňazským a rehoľným povolaním - Pavlík Radovan