Lupa 24.02.2021

Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského v Žiline - Gablíková Simona