Od ucha k duchu 15.05.2021

Rodina v dnešnej spoločnosti. Hostia: Marián Valábek SDB, riaditeľ Centra pre rodinu Bratislavskej arcidiecézy; Kamil a Katarína Baginovci, Family Garden; Andrej Burianek, Akadémia rodiny - Heriban Ján