Pútnický víkend 06.08.2021

Ikona slziacej Bohorodičky v Klokočove - Novák Ivo