Pútnický víkend 13.08.2021

Púť k Panne Márii na Nitriansku kalváriu - Novák Ivo