Občan 12.10.2021

Dobrovoľnou skromnosťou k lepšej kvalite ovzdušia. Praktické využitie povzbudení z Laudato Si. Hosť: Ladislav Bíro, manažér kvality ovzdušia BBSK. - Novák Ivo