Občan 30.11.2021

Vďaka Maltézskej pomoci budú mať Topoľčany centrum pre Rómov. -