Od ucha k duchu 25.12.2021

27. ročník Dobrej noviny: Ako vyzerá aktuálny ročník koledovania? Kam poputuje pomoc zo Slovenska? - Jurčaga Pavol