Svetlo nádeje 27.02.2022

Rok 2021 nám priniesol veľa šťastných chvíľ (pacienti s cystickou fibrózou majú už aj na Slovensku najmodernejšiu liečbu, ktorá výrazne skvalitňuje ich život) - Čigášová Mária